Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2023
  • Avslutas
    30.06.2025

Kontakter:

Carina Kekäle

Olika tillsammans. Studerande inom småbarnspedagogik utvecklar interprofessionellsamsyn.


Studerande inom småbarnspedagogik vid Yrkesakademin i Österbotten,Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi samt personal inom småbarnspedagogiken i Österbotten

Åbo Akademi, Novia och Yrkesakademin i Österbotten genomför ett gemensamt projekt angående interprofessionell samsyn inom småbarnspedagogiken. Projektet gynnar studerande under studietiden och i det framtida arbete inom småbarnspedagogiken. Vi planerar att studerande inom våra utbildningar inom de olika stadierna skulle ges möjlighet att skapa en interprofessionell samsyn inom småbarnspedagogiken. I det arbetet vill vi även involvera er som arbetar inom småbarnspedagogiken. 

 

Mål 

Målet med projektet är att studerande redan under studietiden blir bekant med de yrkesgrupper vilka de i framtiden kommer att samarbeta med. Studerande får skapa sig en egen trygg yrkesidentitet där de ser sina och gemensamma styrkor, men även gränser.  Därmed ökas respekten för varandras professioner. Redan under studietiden utvecklar studerande färdigheter som bidrar till förmåga att samarbeta i interprofessionella team. Detta projekt gynnar såväl samarbetet på arbetsplatsen samt barnen och deras familjer. För att detta skall lyckas önskar vi skapa samarbete tillsammans med arbetsplatser där studerande gör sin arbetslivs- och praktikperiod. Studerande som deltar i projektet skulle under arbetslivs- och praktikperioderna få besöka varandra och ta del av varandras erfarenheter.  

 

Plan 

Inom projektet kommer studerande från alla stadier att gå en gemensam kurs inom interprofessionell samsyn och samarbete. Under arbetslivs- och praktikperioderna kommer de ta del av varandras erfarenheter. På så sätt få de en inblick i vad som är varje yrkesgrupps styrkor samt hur det gemensamma ansvaret och uppgiften bäst kan förverkligas inom arbetsgruppen.  

Partners
Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi
Finansiärer
Svenska kulturfonden, SFV, Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.