Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2023
  • Avslutas
    31.03.2024

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Omsorgsassistentutbildning för ukrainare (Jakobstad)


Personer från ukraina bosatta i Finland, som vill utbilda sig till omsorgsassistenter.
Med finansiering från SKOLS arrangerar YA en utbildning till omsorgsassistent för ukrainare. Utbildningen inkluderar studier i svenska.  

Som omsorgsassistent arbetar du med assisterande vård- och omsorgsuppgifter vid 
serviceboenden och inom äldreomsorgen. Du handleder och assisterar klienterna i dagliga 
sysslor och stöder klienternas hälsa, välfärd och säkerhet. 


Utbildningen för omsorgsassistenter omfattar två examensdelar av Grundexamen inom 
social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare). I början av utbildningen ligger fokus på 
studier i svenska språket parallellt med att vi bekantar oss med vården och omsorgen i 
Finland. Studeranden får under hela utbildningen handledning och stöd enligt individuella 
språkkunskaper och behov. 

Finansiärer
SKOLS Servicecentret för sysselsättning och kontinuerligt lärande

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.