Projekttid

  • Projektstart
    03.06.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Thomas Fant

OSPE 2015


  • Revidera personliga studieplanerna och anpassa dem till ett arbetslivs- och kompetensinriktat sätt att strukturera  yrkesstudierna i stället för den rådande läroämnesinriktade modellen
  • Revidera personliga studieplanen så att den utgör ett stöd vid erkännande av kunnande
  • Stärka ansvarig handledare i handledningsprocessen
  • Etablera studerande utbyte med finskspråkig yrkesutbildning
Partners
Utbildnigsstyrelsen Järviseudun ammattiinstituutti, Optima, Sedu, Salpaus

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.