Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2023
 • Avslutas
  30.04.2025

Kontakter:

Maria Männikkö This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Med studerandes språk


Med studerandes språk, som koordineras av Suomen Diakoniaopisto, ingår i helheten En socialt hållbar yrkesutbildning.

Yrkesakademin i Österbotten jobbar med tre av fyra tyngdpunktsområden. Tyngpunktsområdet är angett inom parentes:

1.  Stärkandet av de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan (1)

 • Utveckla trygghetskänsla genom att stärka beredskapen för förändringar och förståelsen för hållbarhet och grön övergång.  
 • Stöda deltagande och engagemang i PUK processen, stöda egen planering och uppföljning, eget beslutsfattande och möjligheter att påverka i egna ärenden.  
 • Öka samarbete, delaktighet och påverkan i all verksamhet i lärmiljön och utveckla rutiner för deltagande på distans.  

2. Stärka studerandes hantering av vardagen (3)

 • Planera och testa nya verksamhetsmodeller som utvecklar studerandes färdigheter att hantera vardagen, öka välmåendet och minska avbrott via förebyggande individuell- och smågruppsverksamhet. 
 • Utveckla en pedagogisk modell för ansvarige handledaren att stöda studerande i hanteringen av studievardagen via sin personliga utvecklingsplan för kunnande, med beaktande av olika studerande och speciellt de som behöver särskilt stöd 

3. Utveckling av ledningen av välbefinnande (4)

 • Utvecklat en gemensam uppfattning om vad studerandes välbefinnande är 
 • Utvecklad modell för  ledning av välbefinnandet och kunnandet i välbefinnande som en helhet  
 • Fördjupa förståelsen för den personliga tillämpningen för att stärka studerandes välbefinnande  
 • Stärkt samarbete och samarbetsstrukturer samt samordnat och enhetligt stöd för studerandes studievägar och välmående.

Utvecklingsverksamheten ingår i temat Socialt hållbar yrkesutbildning. Det nätverk som koordinerar alla utvecklingsprojekt inom temat leds av WinNova under namnet Välitä - Visa Omtanke.

Partners
I utvecklingsverksamheten deltar totalt 17 utbildningsanordnare
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar verksamheten.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.