Projekttid

  • Projektstart
    01.07.2012
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Nina Vide

Pälskompetens 2014


Pälsdjursfarmare i svenska Österbotten

Projektets verksamhet är att anordna fortbildning och information för pälsdjursuppfödare och andra nyckelpersoner i pälsdjursbranschen i svenska Österbotten. Projektets målsättning är att genom fortbildning och information upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och utveckla branschen, att få en engagerad, kompetent, konkurrenskraftig och arbetsförmögen yrkeskår.  Projektet genomför kurser inom följande teman: företagsledning & HRM, djurens välbefinnande, produktion, avel och kvalitet, foder, byggande och teknologi, pälsdjursuppfödning för kvinnor och internationellt utbyte och att lära från andra branscher.

 
Finansiärer
EJFLU / NTM-centralen i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.