Projekttid

  • Projektstart
  • Avslutas

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Personliga vägar i examensprocessen


Projektet har som målsättning att utveckla processen för hur två olika specialyrkesexamina kan avläggas i Svenskfinland i jämförelse med om examen avläggs på finska. Examensarrangörernas etablerade nätverk används för att jämföra tillvägagångssätten för avläggande av examen.

Examensgrunderna för Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden har förnyade examensgrunder och examen ska göras känd för arbetslivet. Examinanderna ska ges möjlighet att genomföra olika olika arbetslivsrelaterade projekt under tiden som examen avläggs.

Processen för hur dessa två examina avläggs utvärderas genom metoden per review (jämförande utvärdering) grupputvärdering. Olika vägar för hur examen kan avläggas ska klargöras för att minska risken för avbrott.

Partners
Axxell (koordinator)

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.