Projekttid

  • Projektstart
    02.08.2021
  • Avslutas
    31.07.2024

Kontakter:

Pernilla Lindholm

PROForest


Den huvudsakliga målgruppen för utbildnings- och informationsverksamheten är de svensk-språkiga aktörerna inom skogsbranschen (varande och blivande skogsägare och skogsbruks-/ skogsserviceföretagare, entreprenörer, skogsfackmän) .

ProFOREST är ett utbildningsprojekt för skogsbranschen. Målsättningen är att ordnautbildnings- och informationstillfällen med såväl teoretisk som praktisk inriktning och att fungera som stöd och rådgivare för skogsbranschens aktörer (skogsägare, skogsbruks-/skogsserviceföretagare, entreprenörer och skogsfackmän). Skogsbrukets och skogsskötselns betydelse för en positiv klimatpåverkan lyfts fram. En speciell insats görs för att anpassa utbildningen till post-Covid för tillgänglighet och för att fånga intresse för skogsskötsel och miljövård hos målgruppen kvinnliga skogsägare, unga skogsägare och nyblivna oerfarna skogsägare för vilka skogsbruk känns främmande.

 
Partners
Skogsvårdsföreningen Österbotten och Finlands skogscentral
Finansiärer
Europeiska jordbruksfonden och Finlands skogsstiftelse

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.