Projekttid

  • Projektstart
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Göran Östberg

Protek


Mikroföretag SM-företag Organisationer

Vi erbjuder:

  • Kartläggning av utvecklings- och utbildningsbehoven
  • Uppgörande av utvecklingsplan för företaget/organisationen
  • Utbildningsmöjligheter för ledning och personal
  • Hjälp med rekrytering och utbildning av nya anställda
  • Handledning, rådgivning och konsultering

Utbildning av personal och ledning
Skräddarsydda utbildningspaket erbjuds företag och organisationer. Vi planerar utbildningarnas innehåll tillsammans med deltagarna. Företag har även möjlighet att välja utbildningar och kortare kurser, som sedan tidigare finns i vårt utbildningsutbud. För mera specifika behov i företaget erbjuder vi konsultering.

Utbildning av nyanställda
Utbildning av nyanställda sker via rekryteringsutbildningar. Rekryteringsutbildningarna sker alltid på arbetsplatsen.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.