Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2012
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Carina Storhannus

Rådgivning mer än bokföring


10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer

I projektet skapas verktyg för 10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer så att de kan ge vägledning, rådgivning och erbjuda kompetenshöjning åt sina mikroföretagskunder. Företagen tillförs verktyg och strukturer som skapar beredskap och möjligheter att stärka sin (personalens) kompetensutveckling och konkurrenskraft. Verktygen består av både pappersversioner och elektroniska versioner.

Dessutom skapas en plattform för det papperslösa kontoret i mikroföretagen. Utbildningarna köps av utbildningsaktörer i regionen. Undantagsvis ordnar projektet utbildning om efterfrågan finns på sådan utbildning som inte ordnas av någon utbildningsaktör i regionen.

Som ett resultat av detta projekt kommer arbetsplatser/företag att både skapas och bibehållas samtidigt som kompetensen i mikroföretagen höjs och konkurrenskraften förstärks.

Projektets geografiska område är Syd-Österbotten (Kaskö, Kristinestad och Närpes).

Finansiärer
EJFLU / ELY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.