Projekttid

  • Projektstart
    12.06.2012
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rätt yrke - Från frö till planta


Blivande studerande, studerande, hemmet, elev- och studiehandledare samt övriga intresserade

Projektet bidrar till effektiviseringen av genomströmningen inom den grundläggande yrkesutbildningen genom att producera informativa filmer om olika yrken. Blivande studerande, studerande, hemmet, elev- och studiehandledare samt övriga intresserade skall få en realistisk bild av vad en viss yrkesutbildning ger för möjligheter på arbetsmarknaden och vilka möjligheter det finns för vidareutbildning då man har en viss examen.

Projektet producerar ärliga, rättvisa och neutrala filmer om vad studeranden inom olika utbildningar kan ha för framtid på arbetsmarknaden och hur en typisk arbetssituation kan se ut. Filmerna sprids via www.yrken.substans.fi och samarbetsparternas egna hemsidor.

Tittaren har även möjlighet att dela filmen vidare. Förutom möjlighet att ställa frågor skall också finnas länkar till de utbildningsanordnare som erbjuder examen samt tilläggsinformation om t.ex. lön, fortbildningsmöjligheter osv.

Detta är ett fortsättningsprojekt. De första filmerna producerades inom projektet Ett yrke som administrerades av Optima.

Partners
Prakticum (koordinator) Axxell, Inveon, Optima

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.