Projekttid

  • Projektstart
    13.12.2017
  • Avslutas
    28.02.2019

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reformambassadör


Servicen är riktad till utbildningsanordnare av yrkesutbildning, deras nätverk och för arbetslivets representanter.

Reforambassadörer – Kunnande tillsammans!

Er egen regions reformambassadörer är redo! 
 Reformambassadörerna erbjuder gratis

  • Stöd och sparrning åt yrkesutbildningens personal och förmän
  • Handledning och stöd i praktiska frågor rörande reformen inom yrkesutbildningen på andra stadiet
  • Informationspuffar och introduktioner till evenemang och utbildningstillfällen

Du kan vara i direkt kontakt med din egen regions reformambassadör, fråga vidare och beställa service

Mer info via twitter hashtaggarna: #reformilähettiläät #amisreformi #reformintuki

Partners
Reformambassadörsverksamheten koordineras av Ammattiopisto Luovi www.luovi.fi/reformilahettilaat
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar nätverksprojektet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.