Projekttid

  • Projektstart
    01.10.2012
  • Avslutas
    30.09.2014

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rena rama vården


Utvecklingsverksamheten har två delmål:

  • Förbättra dragningskraften genom marknadsföringskampanjer gällande närvårdare/äldrevård, specialyrkesexamen inom äldreomsorg och rengöringsservice.
  • Utveckla inlärningen i arbetet och lärande på arbetsplatserna genom att lärare/utbildare är utlokaliserad till inlärning i arbetet platser och kan där bistå i handledningen samtidigt som de själva utvecklar sina arbetslivskunskaper, utbildar och fortbildar arbetsplatshandledare och bedömare, utvärderar och utvecklar konceptet enligt uppkomna behov och förslag.
Partners
VAKK (koordinator)
Finansiärer
ESF/ELY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.