Projekttid

  • Projektstart
    18.12.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Satsa&Matcha - den yrkesinriktade specialundervisningen i fokus


Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande, arbets- och näringslivet.

Vi kommer att jobba för att:

* specläraren, yrkesläraren och ansvarige handledare tillsammans med studerande jobbar mot att varje studerande med speciella behov hittar den mest lämpliga inlärning i arbetet platsen, kan genomföra inlärningen i arbetet samt utvecklas och uppnår de uppställda målen för examensdelen

* inom pilotbranschen teknik/bil att främja och trygga genomförandet av individuella och flexibla studievägar, med utvecklingsområden såsom modeller för förverkligande, inlärningsprocesser och samarbete med arbetsplatser

* inom pilotbranschen social & hälsovård utveckla en modell/arbetssätt som kopplar ihop teoretiska kunskaper till praktiskt arbete, vilket ger möjlighet för studerande att reflektera kring vad hen lärt sig och sitt eget kunnande, vara medveten om sina egna starka/svaga sidor samtidigt som hen bekantar sig med nya verksamhetsmiljöer i regionen

* via det nätverk som de medverkande utbildningsarrangörerna bildar, utbyta erfarenheter och öka samarbetet genom gemensamma och enskilda åtgärder och utvecklingsarbete 

Partners
Axxell fungerar som koordinator och Prakticum, Inveon och Optima som samarbetsparter
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.