Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2024
  • Avslutas
    31.08.2026

Kontakter:

Projektledare - Nina Pihl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektarbetare - Jaana Blomqvist, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektarbetare - Melina Saari, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SILTA-Työllisyyden yhdyssilta Pohjanmaa - BRON-Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten


Målgrupperna är indelade i tre delar, enligt arbetspaketen. De faktiska målgrupperna för projektet är: långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra, arbetssökande på väg in på arbetsmarknaden och invandrare som av olika anledningar behöver stöd för att sysselsättas. Målgruppen omfattar också aktörer som är involverade i den nya reformen för sysselsättning för entreprenörskap: offentliga och privata arbetsförmedlingar, deras ledning och personal, aktörer inom tredje sektorn, utbildningsorganisationer, företag och näringsliv.

Projektets mål: ett starkt, anställningsbart och kompetent sektorsövergripande nätverk i Österbottens kustregion.

Projektet omfattar tre olika arbetspaket:

1. Stärka kompetensen hos det regionala nätverket och aktörerna, öka samarbetet för att möjliggöra snabbare anställning och se till att företagen hittar kompetent arbetskraft.

2. Påskynda och underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden och minska matchningsproblematiken mellan arbetskraft och näringsliv.

3. Påskynda och underlätta integrationen in i arbetslivet och minska hindren för sysselsättning för invandrare.

Partners
Vasa stad (Välfärdsservice / Sysselsättningsservice), Vamia, Medborgarinstitutet Alma, Vasa kyrkliga samfällighet
Finansiärer
Europeiska Socialfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.