Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2017
  • Avslutas
    30.11.2018

Kontakter:

Kenneth Heimdahl

Smarta Lösningar – På min gård i lokala nätverk


Målgruppen för projektet var i huvudsak svenskspråkiga producenterna i Österbotten.

”Smarta lösningar – på min gård i lokala nätverk ” var ett informations- och kartläggningsprojekt, vars syfte är att kartlägga de österbottniska producenternas behov av samt intresse för att delta i olika utvecklingsåtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi.  

Projektet kartlade nuläget inom SITRAs  fem insatsområden och förutsättningarna för att kunna förverkliga cirkulär ekonomi i den österbottniska jordbruksbranschen. Projektets målsättning var också att skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk till stöd för utvecklingen av cirkulär ekonomi. Projektet ordnade informations- och diskussionstillfällen med temat ” Cirkulär ekonomi - nuläge och framtid”, samt seminarier på aktuella ämnen i anslutning till cirkulär ekonomi på jordbruket. 

Under projekttiden genomfördes följande åtgärder, kartläggning av förutsättningarna för cirkulär ekonomi på jordbruken i regionen, genom webbenkät till branschens rådgivare och landsbygdssekreterare, intervjuer och diskussionstillfällen med producenter och andra aktörer som påverkar eller påverkas av cirkulär ekonomi i branschen. Projektet har också sysslat med informationsspridning om jordbrukets roll i en cirkulär ekonomi, samt deltagit i nätverksträffar för att skapa nätverk för cirkulär ekonomi i Österbotten, men också för att skapa nationellt nätverk för cirkulär ekonomi i jordbruket.   

Utvärderingen av Smarta Lösningar! gav som förslag på fortsatta åtgärder att lyfta fram goda exempel på jordbrukets roll i cirkulär ekonomi. Konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi fungerar torde öka intresset för tematiken. Projektet Kursgården 20+, vid Yrkesakademin kommer att jobba med framtidsverkstäder under kommande projektperiod.  En viktig åtgärd är att lyfta upp framtiden och jobba kring långsiktigt tänk inom branschen.  


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.