Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2016
  • Avslutas
    30.06.2020

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825


Utbildnings-, utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal, skolornas ledning, kvalitetspersonal samt experter som främjar livslångt lärande.

Projektets mål är att göra upp och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser som baserar sig på lokalt, regionalt och nationellt samarbete mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland. I utvecklingsarbetet kommer vi att utnyttja och vidareutveckla nationella tjänster inom temat.

De centrala åtgärderna består av gemensamma tillvägagångssätt för att informera, handleda och styra personer vidare; elever och studerande i övergången från ett utbildningsstadium till nästa och studerande i val av studieväg. De utvecklade modellerna strävar till att utveckla arbetssättet för att individanpassa utbildningen; identifiering av kompetens som inhämtats tidigare och som en del av flexibla och individuella studier, implementering av tidigare gjorda modeller och tjänster som stödjer sysselsättningen, placeringen och genomförandet av fortsatta studier.

Partners
Arcada, Novia, Optima, Prakticum, och Vamia
Finansiärer
Utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel från NTM-centralen i Norra Österbotten och med medel från Svenska Kulturfonden.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.