Projekttid

 • Projektstart
  08.12.2023
 • Avslutas
  30.06.2025

Kontakter:

Harriet Bystedt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Smidigt stöd för lärande SATOA Saumatonta oppimisen tukea


Målgruppen omfattar hela läroanstalten - alla studerande och all personal samt samarbets- och intressegrupper relaterade till stöd för lärande, såsom arbetsplatshandledare.

Mål för utvecklingsarbetet är olika delar av stöd för lärande inom följande temaområden: personlig tillämpning av studierna, handledning i studierna, särskilt stöd, utveckling av studerandevården samt studerandes studieförmåga och välmående. I fokus står ett tvärvetenskapligt samarbete för tillräckligt och kvalitativt stöd i rätt tid så att studerandes lärande är smidigt och sömlöst.

Arbetet delas in i sex arbetspaket, varav ett utgör en enhetlig och sömlös modell för stöd för lärandet. Varje läroanstalt inom samarbetsnätverket ansvarar för samordningen av ett eller flera arbetspaket samt utarbetar en konkret arbetsplan som är förenlig med nätverkets gemensamma plan och mål (koordinatorn inom parantes nedan).

 • AP1 Personlig tillämpning av studierna (Sedu)
 • AP2 Handledning i studierna (YA)
 • AP3 Särskilt stöd (Kpedu)
 • AP4 Utveckling av studerandevården (Sedu)
 • AP5 Studier som stöder studiefärdigheterna SSS (Sedu)
 • AP6 Utarbetande av övergripande verksamhetsmodell och system hos utbildningsanordnaren för stöd i lärandet (Sedu)

Utvecklingsarbetet genomförs i ett nära samarbete i tre landskap. Huvudkoordinator för projektet är Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu och som deltagare fungerar Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) och Yrkesakademin i Österbotten (YA).Inom projektet byggs det för varje läroanstalt inom samarbetsnätverket, en modell för stöd för lärandet, en slags "vägkarta" och en stödjande systemarkitektur.

Partners
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu (koordinator) och Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.