Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2019
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Henrik Ingo

Spektrum


Aktörer inom hållbarhetsarbetet Ungdomar
Projektets direkta mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande.
Projektets mål är även att lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete. Ytterligare
producerar projektet informationsmaterial om hållbar utveckling och cirkulärekonomi.
För att projektets direkta mål skall uppfyllas behöver projektaktiviteterna ge det konkreta resultatet Hållbarhetsveckan i Österbotten samt informationsmaterial om cirkulärekonomi. 
Partners
Projektägare: Finlands svenska 4H, Lokalkraft Leader Åland LAG
Finansiärer
Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.