Projekttid

 • Projektstart
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

Göran Östberg

Startup


Välkommen med i Start Up. Start Up är till för Dig som planerar att starta eget företag eller som redan har gjort det. Projektet pågår fram till 31.12.2013.

Vi erbjuder:

 • Kartläggning av verksamheten/dina behov som företagare
 • Stöd i att sätta upp realistiska mål för verksamheten samt verktyg för att nå målen
 • Handledning och stöd i inledningsfasen
 • Fortsatt stöd i utvecklingsfasen
 • Utbildning som både stöder dig som företagare och som möjliggör utveckling av verksamheten
 • Konsulteringshjälp
 • Hos oss kan du även avlägga examen i företagande – YA! erbjuder Yrkesexamen för företagare

Utbildningar för dig som är företagare
Utbildning kan vi erbjuda för dig som är näringsidkare eller som bedriver ett mikroföretag eller ett SM-företag. Skräddarsydda utbildningspaket erbjuds för dig som önskar utvecklas som företagare. Vi planerar utbildningarnas innehåll tillsammans med dig. Du har även möjlighet att välja utbildningar och kortare kurser, som sedan tidigare finns i vårt utbildningsutbud.

Starta eget utbildningar för dig som planerar bli företagare
Starta eget utbildningar ordnas kontinuerligt runtom i Österbotten för personer som har intentioner på att starta eget. Önskar du inte gå en utbildning, men behöver stöd och hjälp i startskedet, kan du vända dig till oss.

Partners
Kpakk, VAKK

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.