Projekttid

  • Projektstart
    01.12.2023
  • Avslutas
    31.12.2024

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Strapets


Ledningen inom andra stadiets yrkesutbildning

Strapets

Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet Projektet stöder och utvecklar ledningen av yrkesutbildningen och stärker utbildningens genomslagskraft. Projektet drivs i ett nätverk bestående av 81 aktörer.  Syftet med projektet är att utveckla ledningen av yrkesutbildningen för att stärka yrkesutbildningens genomslagskraft och kvalitet.

Projektets verksamhet genomförs genom fyra olika utvecklingshelheter.
Pedagogik och hantering av kundrelationer
Kvalitetsledning och ledningskompetens
Kompetens- och personalledning
Framtiden och visionärt ledarskap

Varje utvecklingshelhet har en ansvarsorganisation och definierade mål. Verksamheten styrs och följs upp av en styrgrupp. Utvecklingshelheternas organisationer bildar en projektgrupp som träffas regelbundet och leder utvecklingsarbetet. Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för att projektet genomförs som ett tvåspråkigt projekt.  

Partners
81 samarbetsparter, nätverket leds av Åbo stad
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.