Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2023
  • Avslutas
    30.06.2024

Kontakter:

Harriet Bystedt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studerandehälsa 2023


Vårt mål är att utveckla en lågtröskelverksamhet och att komplettera befintlig individuell handledning med samtal i grupp, som kamratstöd samt via digitala verktyg. Vi utvecklar en modell som stöder de individuella behoven men också kan riktas till fler studerande samtidigt och vara tillgängliga på lika villkor för alla studerande och motsvarar deras behov. Med hjälp av digitala tjänster ger modellen möjligheter att snabbt få kontakt med en handledare eller andra studerande/kompisar. Modellen underlättar arbetet för handledare och ger studerande hjälp när de behöver den och kan också fungera som förebyggande verksamhet. Modellen kan komplettera handledningen i skolans lärmiljö eftersom den också fungerar när studerande är på utbildningsavtal eller läroavtal i arbetslivet, vilket är viktigt för studerandes jämlika rättighet.

Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.