Projekttid

  • Projektstart
    12.12.2023
  • Avslutas
    31.07.2025

Kontakter:

Harriet Bystedt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Välmående YA


Studerande som deltar i lågtröskelverksamheten, samtalsträffar och digital handledning samt i testandet av modeller. En annan målgrupp är lärare, handledare och övrig personal som erbjuds mentorskap i bemötande av studerande, introduktion kring konflikthantering och utvecklar en modell kring hur vi jobbar vidare med detta inom YA (hur vi organiserar arbetet, modeller och dokumentationen av dessa).

Vårt mål är att vidareutveckla lågtröskelverksamhet, kamratstöd samt handledning via digitala verktyg. Detta är alla utvecklingsområden som vi inlett med specialstöd och som slutförs december 2023. Med förestående utvecklingsprojekt kommer vi att dra nytta av goda resultat och erfarenheter och vidareutveckla verksamheten under åren 2024-2025.  

Vi vill också utveckla en mentormodell vilket innebär individuell- eller smågruppsmentorskap för lärare och stödpersonal. Som mentor fungerar en kunnig och erfaren kollega. Målet är att lärare och pedagogisk personal kan se och nå ut till den växande skaran studerande, som behöver stöd och hjälp i sitt välmående, via olika kanaler i alla våra lärmiljöer.  

Målsättningen är att öka säkerheten och arbetsron samt minska konflikter genom att främja livshanteringsförmåga, växelverkan och att förebygga våld. Detta gör vi bl a genom att arrangera tillfällen om kamratmedling som ett lösningsfokuserat sätt att klara en tvist som uppstått mellan studerande i skolvardagen.

Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.