Projekttid

  • Projektstart
  • Avslutas

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

SyTyKe


De centrala målgrupperna är partnerföretag i projektet och utbildningsanordnarnas personal.

SyTyKe – projektet är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer och koordineras av Winnova i Björneborg. Projektet förverkligas under 2012 – 2013.

Målsättning 

Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för att läroinrättningarna ska förmå utveckla företag och arbetsgemenskaper med träffsäkra utbildningar och utvecklingstjänster.
Dra nytta av och implementera beprövade och goda modeller i nätverkets tidigare TYKE -verksamhet.
Skapa och testa en gemensam modell för utveckling av kundanpassade och effektgivande utbildningar och utvecklingstjänster för företag och arbetsgemenskaper.

Partners
Utbildningsstyrelsen
Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.