Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TASSU


Målgruppen består av elever i övergången från grundläggande utbildningen till yrkesutbildning och studerande i slutskedet av sina studier som övergår till fortsatta studier eller arbetsliv. Till målgruppen hör också undervisnings- och handledningspersonal.

Målet är att utveckla stödåtgärder för övergången mellan andra och tredje stadiet, handledningsstigar, möjligheter till fortsatta studier samt karriärplanering. Målet är också att via detta regionala och nationella samarbete förenhetliga utvecklade verksamhetsmodeller. Användningen av olika digitala kanaler och -modeller i informationen och kommunikationen underlättar studerandes val av yrke och ansökan till studier. Utvecklingsarbetet förbättrar studiehandledningens systematik, enhetliga kvalitet och studerandes delaktighet.

Partners
YA ingår i ett nätverk med 11 andra utbildningsanordnare. Sasky koulutuskuntayhtymä fungerar som utvecklingsprojektets koordinator.
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet från åtgärdsprogrammet Rätt att kunna

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.