Projekttid

 • Projektstart
  01.04.2019
 • Avslutas
  31.12.2021

Kontakter:

Thomas Fant

TecnoFuture S21352


Personalen, lärare, lokala arbetslivsrepresentanter samt studerande
 • Utbildningsanordnarens personal, lärarna inom teknikområdet, kommer att få insikt i programmering, kodning och konkret få arbeta med en svetsrobot.
 • Jobba med VR/AR så att vi utforskar och utvärderar VR/AR program för logistiken med betoning på miljö, energi, arbetsmiljö, säkerhet och körning i stadstrafik samt eventuellt lagerhantering.
 • Inom projektet skulle vi med hjälp av VR/AR planera transporter, "transportoptimering". Rätt lastning av fordon, kortaste och snabbaste rutt planeras med beaktande av årstider och väderlek samt väglag. Arbetsmiljön och säkerheten tas med både i samband med själva lastningen och lagerhållningen samt under körningen.
 • Körning i stadstrafik via körsimulator, så att nyanställda och/eller nyexaminerade kan bekanta sig med körning i större städer i Finland och/eller större städer utomlands. Själva körningen sker i befintlig körsimulator som finns vid enheten i Närpes.
 • För att utveckla nya modeller för lärande skapas AR-ambulansen – en interaktiv och flexibel lärmiljö för att utforska en central arbetslivsmiljö, ambulansen.
 • Dessutom utvärderas tex eyebee/pointr eller andra mobila tekniska hjälpverktyg för handledning och bedömning för studerande som ska ut på sin första period av utbildning som ordnas på arbetsplats. Med teknik som tex eyebee kan medstuderande ta del av erfarenheterna direkt och man kan diskutera med varandra samt tillsammans med läraren.
 • Inom gemensamma ämnen jobbar lärarna med att integrera språk- och matematik/fysik i yrkesämnen i samarbete med yrkeslärarna

Produkter

 • Ambulans AR-miljö att bekanta sig med för akutvårdens studerande inför perioder av utbildnings som ordnas ute på arbetsplatserna.
 • Modell/modeller för hur och vad man kan använda en svetsrobot till i undervisningen och för arbetsuppgifter som görs ute i arbetslivet.
 • Dokumenterade erfarenheterna om hur och till vad en svetsrobot kan användas i samband med undervisnings- och inlärningssituationer samt eventuellt göra upp anvisningar för användandet av dem
 • Allmänna ämnen kopplas till de olika utbildningsprogrammen på ett naturligt och praktiskt sätt.

Planerad Effekt

 • Här gynnas all undervisning som kan kopplas hit inom utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik. Samtidigt gynnas och ges arbets- och näringslivet möjligheter till att bekanta sig med och använda, testa och utvärdera en svetsrobot i en trygg lärmiljö som inte påverkar existerande produktionsprocesser.
 • Lokala arbetslivsrepresentanter kan lära sig använda, programmera och förstå hur en svetsrobot kan förbättra produktiviteten och utveckla produktionsprocesser.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.