Projekttid

  • Projektstart
    14.12.2018
  • Avslutas
    31.05.2020

Kontakter:

Jaana Blomqvist

Tolokusti Verkossa - WebVet


Studerande, lärare och utbildare inom yrkesutbildning.

Utvecklande och produktion av digitalt material för gemensamma examensdelar inom grundexamina. YA producerar online-material för helheten ”Svenska som andra språk”, 4 kp. Vidare översätts, vid behov, till svenska andra gemensamma delområden som producerats inom projektet. I slutskedet sker även pilotering, testning, utvärdering och spridning av material. Kollegialt lärande.

Material som producerats inom projektet och som även finns att tillgå på adressenwww.aoe.fi  :  

https://aoe.fi/#/materiaali/437

Svenska som andraspråk, 4 kp:

Det här är ett webbaserat studiematerial för de fyra obligatoriska kompetenspoängen (kp) i Svenska som andraspråk inom den grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Kommunicera 1 kp, Tolka texter 1 kp, Söka information 1 kp och Producera texter 1kp. Varje del innehåller teori, grammatik, övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är producerat vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet Tolokusti verkossa.

https://aoe.fi/#/materiaali/448

Svenska som andra inhemska språk, 1 kp:

Det här är ett webbaserat studiematerial för det obligatoriska kompetenspoänget i Svenska som det andra inhemska språket inom den grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Tala, Läsa, Skriva och Grammatik. Varje del innehåller teori, övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är producerat vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet Tolokusti verkossa.

https://aoe.fi/#/materiaali/449

Anpassad matematik:

Materialet är producerat av Ammattiopisto Luovi inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska vid Yrkesakademin i Österbotten. Målgruppen är andra stadiets studerande vars bedömning i matematik är anpassad. Läraren kan välja de uppgifter som stöder den studerandes egen examen.

https://aoe.fi/#/materiaali/611

Att fungera i det finländska arbetslivet:

Originalmaterialet har producerats vid Careeria inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska via Yrkesakademin i Österbotten. Det svenskspråkiga materialet kan användas vid skapande av en ny kurs och som inspirationsmaterial inom temat arbetsliv, interaktion och arbetsförmåga.

https://aoe.fi/#/materiaali/454

Företagande och företagsinriktad verksamhet:

Originalmaterialet har producerats vid LUOVI inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska via Yrkesakademin i Österbotten. Det svenskspråkiga materialet kan användas vid skapande av en ny kurs och som inspirationsmaterial inom ämnet företagande. Den studerande ska göra en egen virtuell företagarberättelse. Undervisningsvideo och Sway-övningarna är inte översatta till svenska.

Partners
OSAO (ägare), Luovi, CAREERIA.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.