Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2011
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

Jimmy Sandbacka

Unga i jobb i Österbotten - Nuoret töihin Pohjanmaalla


Ungdomar under 25 år som studerar eller har avlagt grundexamen vid VYI eller YA! Ungdomar under 25 år i Österbotten som är anmälda som arbetssökande vid TE-byråerna i Vasa och Sydösterbotten Studerande som behöver extra stöd Ungdomar som har avbrutit sina yrkesstudier Ungdomar med utländsk bakgrund Ungdomar som gått ut grundskolan men saknar studieplats
 • Aktivera ungdomar att söka arbete, arbetspraktik eller till utbildning
 • Försöka nå de ungdomar som har stannat utanför utbildnings- och rådgivningstjänsterna
 • Klarlägga hur ungdomar som haft behov av specialstöd placerar sig i arbetslivet efter studierna
 • Effektivera rådgivningstjänsterna till fortsatta studier för ungdomar med specialstöd
 • Utveckla ett system för uppföljning av utexaminerade ungdomars placering i antingen
 • arbetslivet eller i fortsatta studier
 • Testa och utveckla elektronisk jobbsökning
Partners
VYI och Österbottens TE-byrån i Vasa
Finansiärer
ESF / ELY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.