Projekttid

 • Projektstart
  01.09.2009
 • Avslutas
  31.12.2010

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård

Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande inom specialyrkesexamen för massör 183/518/2009


Examensarrangörer/utbildningsorganisationer och organisationer inom massör området

Målsättningen med projektet är att utveckla nationellt material för examenstillfällen inom specialyrkesexamen för massör samt stärka nätverket och samarbetet mellan aktörerna inom området i Finland

Projektet avser att  

 • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av specialyrkesexamen för massör och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
 • möjliggöra att det framöver finns specialyrkeskunniga massörer som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
 • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom rehabiliterings och massör området i Finland

Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

 • Examensarrangörer och bedömare får i och med detta projekt ökad kunskap, metoder och verktyg för att förverkliga examenstillfällen och säkerställa kvaliteten inom det fristående examenssystemet.
 • Examinanderna får redskap som betjänar dem och som möjliggör att de kan uppvisa sitt specialyrkeskunnande på bästa möjliga sätt och även framöver själva kunna fungera som bedömare.
 • Eftersom projektet förverkligas genom samarbete utvidgas och stärks nätverket av aktörer i Finland inom området och medvetenheten om hur man kan utveckla verksamheten tillsammans ökar.
 • Genom att utveckla metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande som garanterar att kriterierna i examensgrunderna uppfylls möjliggörs även en bättre vård, omsorg och rehabilitering för patienterna/klienterna i samhället.
Partners
TYA-Oppilaitokset Luksia Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Övriga samarbetspartners: Koulutettujen hierojien liitto ry. Examenskommissionen för massör 8098 Examenskommissionen för massör 8215

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.