Projekttid

 • Projektstart
  01.09.2010
 • Avslutas
  31.12.2011

Kontakter:

Elisabet Björk-Norrgård

Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande - Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 69/518/2010


Examensarrangörer/utbildningsorganisationer och samkommuner/organisationer inom handikappområdet

Målsättningen med projektet är att utveckla nationellt material för examenstillfällen inom yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda samt stärka nätverket och samarbetet mellan aktörerna inom området i Finland

 Projektet avser att

 • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av yrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
 • möjliggöra att det framöver finns yrkeskunniga, inom servicen för utvecklingsstörda, som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
 • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom servicen för utvecklingsstörda i Finland

 Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

 • Examensarrangörer och bedömare får i och med detta projekt ökad kunskap, metoder och verktyg för att förverkliga examenstillfällen och säkerställa kvaliteten inom det fristående examenssystemet
 • Examinanderna får redskap som betjänar dem och som möjliggör att de kan uppvisa sitt yrkeskunnande på bästa möjliga sätt och även framöver själva kunna fungera som bedömare
 • Eftersom projektet förverkligas genom samarbete utvidgas och stärks nätverket av aktörer i Finland inom området och medvetenheten om hur man kan utveckla verksamheten tillsammans ökar
 • Genom att utveckla metoder och material för påvisande av yrkeskunnande som garanterar att kriterierna i examensgrunderna uppfylls möjliggörs även en bättre vård, omsorg och habilitering för klienterna inom servicen för utvecklingsstörda
Partners
Axxell Övriga samarbetspartner som förbundit sig att genomföra projektet Seurakuntaopisto, Kårkulla samkommun

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.