Projekttid

  • Projektstart
    08.05.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Kim Byholm

Utvecklande av material Specialyrkesexamen för arbetsledare


YA och YA:s kunder, partners och intressenter, samt för UBS med fri spridningsrätt till utbildningsanordnare och intressenter.

Projektets mål är att skapa och utveckla underlag, material och metodik som;

  • stöder ett kvalitativt planerande, genomförande och utvecklande av examenstillfällen för denna nya examen.
  • säkrar industrins, näringslivet och företagens delaktighet i den nya examen och dess processer genom en kvalitativ bedömningsfunktion som inkluderar introduktion av bedömare och utvecklandet av bedömningsfunktionen.
  • säkrar ett nätverksbaserat utvecklande av ifrågavarande nya specialyrkesexamen
Partners
TREDU och SASKY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.