Projekttid

  • Projektstart
    28.05.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Thomas Fant

Utvidgad inlärning i arbetet 5


Tyngdpunken är vidareutveckling av de modeller som arbetats fram i 3:n och 4:n. Mobila handledningsverktyg och utvecklande av metoder samt intern och extern spridning av erfarenheterna.

Främja de studerandes möjligheter att få arbete efter avslutad yrkesutbildning. Handledningen har en central roll.

Partners
Optima

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.