Projekttid

 • Projektstart
  02.06.2014
 • Avslutas
  31.12.2015

Kontakter:

Thomas Fant

Utvidgade inlärningsperioder


Projektet arbetar vidare enligt de tidigare erfarenhterna från Utvidgad inlärning i arbetet 5 och 6. Samarbetsparter är Optima. 

Projektets målsättningar är: 

 • Handledningscirklar över läroanstaltsgränserna samt testar nya mobila handledningsmodeller inom 2-5 utbildningsprogram
 • Utvidgade inlärningsperioder kan t.ex. förverkligas enligt intervallprincipen så att man är 2 dagar i veckan i skolan och 3 dagar på utvidgade inlärningsperioder/utvidgad inlärning i arbetet. Modeller utarbetas och testas.
 • Mobila handledningsverktyg vidareutvecklas enligt:
  1. Interaktivt via smarttelefoner
  2. När han/hon har tid individuellt och/eller via handledningscirklar mellan 2-3 studerande. 
 • Utvidgade inlärningsperioder förverkligas i samband med lärarnas arbetslivsperioder
 • 20 arbetsplatshandledare utbildas enligt UBS program Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv,  2012:41 i samband med arbetslivsperioderioderna. 
Partners
Optima

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.