Projekttid

 • Projektstart
  19.12.2022
 • Avslutas
  30.06.2025

Kontakter:

Harriet Bystedt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Välitä! Visa omtanke!


Välitä! Visa omtanke! är ett nationellt koordineringsprojekt och ett nätverk för kollegial delning. Nätverket består av nio regionala och nationella projekt inom programmet socialt hållbar yrkesutbildning. Samarbetet sker via distans- och närträffar samt via digitala plattformer och nyttjar metoder för kollegial utveckling. Målen är att

 • Skapa ett nätverk och stöd som främjar kollegial utveckling
 • Fungerar som en kanal till UBS och skapar forum för samarbete mellan UBS och nätverksprojekten
 • Informera om och sprida goda modeller samt stöda nätverkprojekten i detta
 • Öka resultatens synlighet och effekter

UBS finansierar koordinerings- och nätverksprojekten. Programmet för socialt hållbar yrkesutbilnding har som mål att främja läroanstalternas sociala ansvar genom att öka diskussionen och kunskapen om socialt ansvar.

Centrala utvecklingsteman för nätverket är (mer infomation under menyn koordinering):

 1. Deltagande och påverkan
 2. Likabehandling och jämlikhet
 3. Hantera vardagen
 4. Ledning av välbefinnandet
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsarbetet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.