Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2020
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Växla upp handledningen


Till målgruppen hör undervisnings- och handledningspersonal som via sitt utvecklingsarbete stöder och handleder 2a stadiets studerande som fortsätter sina studier på 3e stadiet samt studerande som inlett studier på 3e stadiet. Som indirekt målgrupp fungerar samarbetsparternas övriga personal som handleder studerande.

Inom utvecklingsprojektet kommer vi att fördjupa samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet med ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder. Målet är att utveckla och sammanföra regionala och nationella modeller för handledning till och stöd mellan studerande. Genomförandet av studier kommer att underlättas via ömsesidigt utbyte och samarbete mellan utbildare, gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt via möjligheter att dra nytta av digitala kanaler och verktyg iinformationsspridningen och kontakter till studerande. I projektet utvecklas en fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt studerandes delaktighet i sina egna och medstuderandes studier.

 
Partners
Delgenomförare: Axxell, Prakticum, Optima, Vamia. Samarbetsparter: Arcada och Novia.
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen har delfinansierat utvecklingsprojektet inom åtgärdsprogrammet Rätt att kunna

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.