Projekttid

  • Projektstart
    15.05.2020
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Linda Nygård

Våga Växa-Österbotten / Uskalla Kasvaa-Pohjanmaa / Dear To Grow - Ostrobothnia


1) Befintliga mindre tillväxtföretagare / Toiminnassa olevat kasvuun tähtäävät pienemmät yritykset / Small enterprises that are interested in business growth 2) Hobbyföretagare (inkl. Reko) / Harrastustoimintaa harjoittavat henkilöt (sis. Reko-yrittäjät) / Persons running a hobbylike activity/business 3) Invandrare med intresse för entreprenörskap och planer på att starta företag i Finland / Maahanmuuttajataustaiset henkilöt joilla kiinnostusta yrityksen perustamiseen Suomessa / Immigrants interested in starting a business in Finland

Ett nytt utbildningsprojekt drar igång. Vi finns till för dig som har idéer & visioner
för framtida företagsverksamhet, men framförallt för dig som driver ett mindre
företag i Österbotten och har siktet inställt på tillväxt. Vi finns också här för dig
som har invandrarbakgrund och har ett genuint intresse att starta företag i Finland
och lära dig mera om finsk företagskultur. Följ oss, så vet du vad vi ordnar för
just dig.


Uusi koulutushanke on alkamassa. Olemme täällä juuri sinua varten, jolla on ideoita
ja visioita uudenlaisesta liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Tuemme etenkin sinua,
joka olet jo yrittäjä ja kiikarissa on yritystoiminnan kasvattaminen.Haluamme myös
olla sinun tukenasi yrittäjyyden alkutaipaleella, mikäli olet maahanmuuttaja ja
kiinnostunut yrityksen perustamisesta ja suomalaisesta yrityskulttuurista. Seuraa
meitä, niin tiedät mitä voimme tarjota sinulle.


We are now starting a new educational project. Our activities are meant especially
for you. We are here to educate, motivate and help micro- and small enterprises
around the Ostrobothnia region that are interested in business growth. We are also
more then happy to educate immigrants who have innovative ideas and a true
interest in starting a business in Finland and learning about Finnish business culture.
Follow us and we´ll let you know what´s up.

 
Partners
Kristinestads näringslivsbolag Ab Kvarnen samkommun Kust Österbottens företagare rf
Finansiärer
Europieska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom NTM-centralen i Österbotten

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.