Projekttid

  • Projektstart
  • Avslutas

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten


De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, men också säljare och potentiella säljare, aktörer som verkar och stöder i processen, samt utbildningsanordnarnas personal.

Av de finländska små- och medelstora företagen står ca en femtedel inför ägoskiften de närmaste åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns övertagare inom familjen. Projektet Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten är ett projekt i den serie av initiativ på tematiken inom andra stadiets vuxenutbildning. Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med ett flertal vuxenutbildningsorganisationer.

Målsättning

  • Utveckla utbildningar och tjänster som stöder företagare som står i beråd att köpa eller sälja sitt företag. Utbildningarna kan även vara ämnade för aktörer som stöder och rådger personer och företag i ägarbytesprocessen.
  • Utveckla kompetens hos utbildningsanordnarnas personal för att känna till de centrala frågorna i ägarbytesprocessen, vilka aktörer som verkar och stöder i processen och specifikt i Österbotten samt kunna identifiera potentiella övertagare av företag bland studerande.
  • Fördjupa och utöka samarbetet och rollfördelningen i de nätverk som verkar inom ägoskiftesfrågor nationellt och i Österbotten.
Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.