Projekttid

  • Projektstart
  • Avslutas

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften


De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, säljare och potentiella säljare, företagens personal, personer som överväger att starta eget, aktörer som verkar och stöder i processen samt

Av de finländska små- och medelstora företagen kommer ca 27 % att stå inför ägoskiften de närmaste fem åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns en naturlig fortsättare.  Projektet Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer. Projektet förverkligas under 2013 – 2014.

Målsättning
I projektet utvecklas gemensam kompetens för ägoskiften som resulterar i

  • nya utbildnings- och utvecklingstjänster utgående från arbetslivets behov
  • nya, utvecklade och kompletterade nätverk för ägoskiften nationellt och i Österbotten
  • nya verksamhetsmodeller baserade på efterfrågan


Projektet nyttjar och tar aktivt i bruk nya IKT –lösningar vid spridningen av resultat och för att stärka projektsamarbetet.

Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.