Projekttid

  • Projektstart
    13.06.2011
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

Verkställande av yrkesprov 2


  • att utreda möjligheter med bl.a. Multiprimus och Fronter för informationsflöde och dokumenthantering inom yrkesprovsverksamheten
  • utarbeta och anpassa verktyget enligt YA:s behov

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.