Projekttid

  • Projektstart
    13.11.2020
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Vertaansa vailla


Pedagogisk- och ledarskapsutveckling inom YA i samarbete med de övriga yrkesutbildningar som medverkar i projektet.

Inom projektet genomförs två övergripande utvecklingsarbeteten
1) Förändringsledarskap: Yrkesakademins ledningsgrupp fördjupar sig i förändringsledarskap och planerar systematiska processer med hög grad av faktabaserat styrande och prognosbaserat ledarskap. Strategins konsekvenser för processer och daglig verksamhet analyseras, och utvecklingsarbeten inleds för identifierade utvecklingsmål. Strategin bryts ner i mätbara målsättningar. 2) Pedagogiskt ledarskap och ledning av processer: Ett näringslivsteam utvecklas och leder arbetet med att skapa partnerskap inom de branscher YA har utbildning i. Arbetet systematiseras och dokumenteras.  Ledningsgruppen introdu-ceras i agilt arbetssätt och leder implementeringen av agile inom specifika utbildningar som ett utvecklingsarbete. 

YA koordinerar den svenska projektverksamheten inom olika nätverk i projekthelheten Rätt att kunna. 

Partners
Omnia koordinator. Delgenomförare Hyria, Gradia, Luksia, WinNova, Keuda, Salpaus, Sedu, tredu, Vamia, Redu, Kpedu, Stadin, Varia, Turun

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.