Projekttid

  • Projektstart
    04.11.2016
  • Avslutas
    31.12.2017

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi gör tillsammans


Studerande och examinander, lärare, utbildare, handlednings- och stödpersonal, ledningen, lokala, regionala och nationella samarbetsnätverk och samarbetsparter såsom arbetsplatser, myndigheter (social- och hälsovårdstjänster) och organisationer.

Projektets mål är att utveckla och testa modeller för hur vi i flexibla studie- och examensvägar stöder samhörigheten, delaktighet och gruppbildningen både i studierna och studielivet bland studerande och examinander. Vidare strävar vi efter att minska avbrott genom att utveckla och pilotera en modell som underlättar studerandes/examinanders hantering av den förändrade livssituation som studier innebär.

 
Partners
Axxell, Inveon, Optima och Vamia

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.