Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Vuxenutbildare 2020


Lärare och vuxenutbildningspersonal

Vuxenutbildare 2020 är fortbildning för vuxenutbildningspersonal inom temat bedömning. Fortbildningen har namnet Motiverande bedömning och förverkligas i Österbotten och södra Finland. Bedömning av den examensförberedande utbildningen, erkännande av kunnande och bedömning av kunnande är fortbildningens huvudteman. IKT integreras i fortbildningen och deltagarna får pröva på användningen av en ny lärmiljö. Fortbildningen i södra Finland förverkligas delvis via Lync.

I fortbildningen ingår utbildningsdagar, handledning, eget arbete samt seminariedagar för presentationer.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.