Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2014
  • Avslutas
    31.12.2015

Vuxenutbildningens mästare


Vuxenutbildningspersonal, arbetslivsrepresentanter
  • Kontaktperson för examensmästarutbildning: Christel Holmlund-Norrén, 050-590 62 78, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kontaktperson för Vuxenutbildningskonferensen; Thomas Fant, 050-407 00 50, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.