Projekttid

  • Projektstart
    28.05.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Kim Vesterbacka

What´s App


  1. Utveckla smidiga lösningar för skapande av mobilt innehåll (tyngdpunkt för Axxell)
  2. Skapa en app för Android och Iphone som stöder inlärningsprocessen
  3. Skapa kompetenspaket för lärare för att lära sig skapa mobilt innehåll

Med projektet What’s App eftersträvas en utveckling av e-lärandet och användningen av mobil utrustning/surfplatta i undervisning för att stöda ett studerandecentrerat och aktivt lärande. Inom samarbetsnätverket vill man utveckla undervisningen med hjälp av moderna tekniska verktyg och metoder. Studerandes och lärarnas utveckling står i fokus. Lärandet motsvarar samhällets kunskapsutveckling i stort.

Kunskapen om att skapa apps hoppas ge vidare utveckling av nya apps inom organisationerna. Systematiken att skapa och använda interaktivt digitalt material systematiseras i och med projektet och gör det således enklare för nya produktioner i framtiden.

Partners
Axxell (koordinator)

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.