Projekttid

  • Projektstart
    13.12.2017
  • Avslutas
    31.12.2019

Kontakter:

Thomas Fant

Working Quality


Personal vid deltagande organisationer, studerande, arbetslivets representanter

1.Uppdatering av kvalitetsledningssystem utifrån målen för yrkesutbildningsreformen

2. Stärka utvecklingskulturen genom att stärka organisationens kvalitetstänk, samt att förstå sambandet mellan vision, mål, process och resultat. Smidigare rutiner gällande kommunikation och arbetssätt.

3. Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på arbetsplatsen genom arbetslivets delaktighet när examensdelar och yrkesprov planeras, förvekligas och genomförs. Tydliga anvisningar och rutiner kring samarbetet med arbetsplatsen

4. Förbereda yrkesutbildningen för självvärdering genom att sprida utarbetade och piloterade kriterier via ett tvåspråkigt introduktionstillfälle

Partners
Axxell, Folkhälsan Ab, Optima, Vamia, YA (ägare)
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.