Projekttid

  • Projektstart
    01.09.2021
  • Avslutas
    25.03.2023

Working Quality 2.0 (WQ.2)1.Uppdatering av kvalitetsledningssystem utifrån målen för yrkesutbildningsreformen


2. Stärka utvecklingskulturen genom att stärka organisationens kvalitetstänk, samt att förstå sambandet mellan vision, mål, process och resultat. Smidigare rutiner gällande kommunikation och arbetssätt.


3. Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på arbetsplatsen genom arbetslivets delaktighet när examensdelar och yrkesprov planeras, förvekligas och genomförs. Tydliga anvisningar och rutiner kring samarbetet med arbetsplatsen


4. Förbereda yrkesutbildningen för självvärdering genom att sprida utarbetade och piloterade kriterier via ett tvåspråkigt introduktionstillfälle


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.