Projekttid

  • Projektstart
    09.12.2019
  • Avslutas
    31.12.2021

Kontakter:

Thomas Fant

Working Quality 2022


Den direkta målgruppen är personal vid de deltagande utbildningsanordnarna (lärare, administrativ personal, mellanchefer, kvalitets- och utvecklingspersonal) samt representanter för arbets- och näringslivet (arbetsplatshandledare). Indirekta målgruppen är studerande.

Projektet jobbar med följande fyra tyngdpunktsområden enligt strategin,

Mot toppkvalitet, Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen till år 2030 (UKM 29:2019)

 

1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad. Kvalitetsutvecklingen ska genomsyra hela
    organisationen – uppifrån och nedåt.

2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten. 

3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet är en permanent del av verksamheten.

4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och
    måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt.

Partners
Axxell, Folkhälsan Ab, Vamia, YA (ägare)

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.