Projekttid

  • Projektstart
    01.06.2020
  • Avslutas
    31.05.2022

Kontakter:

Susanna Vestling och Johanna Svedström-Söderman

YA Karriärstegen


YA:s studerande och personal.
Partners
MCAST-Malta college of arts, science and technology, CareMalta ltd, Grupo Petanwen S.L Sevilla Spain, Service Internship consulting Malaga Spain, Escuela de Arte de Sevilla Spain, Baldergymnasiet Sverige, Emmaüsinstituut@2 Belgium, CNEAP Hauts-de-France, M.N EduGate LTD Cyprus, Fridhems folkhögskola Sverige.
Finansiärer
Erasmus+

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.