Projekttid

 • Projektstart
  10.02.2014
 • Avslutas
  31.12.2015

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yrke via Arbete


Unga som avlägger sin första examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen (under 25 år). Försöksverksamheten inom Yrkesakademin förverkligas inom studieområdet teknik/el. Näringslivet och dess representanter och representanter för utbildningsanordnare fungerar som projektets sekundära målgrupp.

Målet med utvecklingsprojektet är att stärka övergångsskedet mellan grundläggande utbildningen och andra stadiet, motverka marginalisering och öka möjligheterna till sysselsättning efter erhållen examen genom att:

 1. Pröva på och utveckla en modell av yrkesutbildning där en stor del av lärandet inhämtas på arbetsplatsen
 2. Säkra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft genom ett omfattande samarbete mellan utbildningsanordnaren och näringslivet
 3. Öka de branschers dragningskraft där sysselsättningen är hög och öka ungdomarnas intresse för lokala företag
 4. Tillsammans med företagen skapa studiestigar, inom vilka den grundläggande yrkesutbildningens krav på kunskaper och färdigheter uppnås samt arbetslivsmotsvarigheten förbättras
 5. Säkra tillgången och kvaliteten på arbetsplatshandledningen i företagen
Partners
Projektet genomförs i samarbete med Kust-Österbottens företagare och Vasa yrkesinstitut

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.