Projekttid

  • Projektstart
    02.08.2015
  • Avslutas
    29.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yrke via Arbete 2


∗ Unga som avlägger sin första examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen (under 25 år) inom studieområdet teknik/el och automation, maskin och metal samt bil ∗ Arbets- och näringslivet samt representanter för utbildningsanordnare fungerar som pr

Projektets mål är att utveckla en lokal studiestig vilken bygger på examensgrundernas innehåll, arbetsplatsernas behov och är ett försök att kombinera läroplansbaserad yrkesutbildning med läroavtalsutbildning.

Partners
Projektet koordineras av SASKY (Sastamalan koulutuskuntayhtymä) och i projektet medverkar sammantaget 14 samarbetsparter.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.