Projekttid

  • Projektstart
    02.06.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YrkesKompetens 2016


Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande (både nuvarande och blivande), arbets- och näringslivet.

Projektets mål är att

  • Utveckla lärande-, undervisnings- och handledningsprocesserna samt att öka personalens kunnande om kompetensbaserad yrkesutbildning; öka personalens involverande i processerna vilket innebär att vi kommer att jobba med handledning av lärarna, nya lärarrollen och läroplanerna enligt Tutke2-processen
  • Utveckla moderna inlärningssätt som stöder flexibla lösningar genom att utgå från arbets- och näringslivets kompetenser och tillsammans med dem förverkliga kvalitativa inlärningsperioder ute på arbetsplatserna där inlärning i arbetet och yrkesprov ingår.
  • Lära oss att identifiera och erkänna redan existerande kunnande för att effektivera utbildningen processer kring erkännande av kunnande.
  • Uppdatera processer, handlednings- och informationsmaterial genom att utveckla informationspaket gällande kompetensbaserad yrkesutbildning, arrangera tematräffar och jippon tillsammans med studerande och lärare där arbetsplatser, lärare och studerande möts.
 
Partners
Optima, Folkhälsan Utbildning, Point College, Axxell, Inveon och Prakticum
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.